thuthuy


Thu Thuy

Contact Info


Email -

Skype -

Facebook -

Twitter -

Location -

Join Date - 2020-02-20

My Rank


(just visiting)

Favorite Programs


Visitors

72

About Me


Sự bùng phát coronavirus mới có nguồn gốc từ Trung Quốc là một dịch bệnh đang diễn ra có thể đi theo bất kỳ cách nào.

Cho đến nay, chỉ có quá ít thông tin có sẵn để đưa ra một dự đoán chắc chắn. Nhưng các quan chức y tế đang chuẩn bị cho một trường hợp xấu nhất, chỉ trong trường hợp.

Vấn đề là, chúng tôi không biết. Và bất kỳ loại dự đoán nào cũng sẽ không được khuyến khíchAnthony Fauci Nguồn đáng tin cậy, giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), tại cuộc họp giao ban ngày thứ Sáu của lực lượng đặc nhiệm tổng thống về coronavirus.
Xem thêm tại: https://nguyentuanhung.vn/

Checkout These Videos!


This member hasn't listed any of their favorite videos yet. Encourage them to do so!

Checkout My Writing!


Whoah! This user hasn't written any original content yet. Reach out and let them know you want to hear from them!